Miljøbevisst vedfyring

Vedfyring kan være både trivelig og miljøvennlig.

Det er stort sett mer miljøvennlig å varme opp huset med ved enn med strøm. Hvis du fyrer riktig får du mer varme og mindre forurensning ut av veden. Bra for miljøet og bra for lommeboka.
12-01-2009

Vedfyring og annen utnytting av biologiske brensler – som flis og bark – gjør at du utnytter energi som er hundre prosent fornybar. I motsetning til hvis du fyrer med olje eller parafin, bidrar du ikke til økte CO2-utslipp når du fyrer med ved. Når du fyrer på riktig måte kan vedfyring være en svært god miljøløsning, sammenlignet med andre måter å varme opp på – og særlig hvis du bor i nærheten av vedskogen. Bor du midt i en by med mye lokal luftforurensning kan andre energikilder være bedre, særlig på dager med mye svevestøv.

Riktig fyring

 • Riktig vedfyring får du ved å bruke tørr ved, og sørge for rikelig tilførsel av luft. Det er bedre å legge mindre ved i ovnen ofte, enn å stappe ovnen full en gang i blant.
 • Sørg alltid for å ha god trekk. Reguler varmen med hvor mye ved som blir lagt i ovnen – ikke med trekken.
 • Steng igjen alle spjeld når du ikke fyrer. Bor du i blokk, blir det dårligere trekk hos naboen over dersom du har spjeldet åpent.
 • Sørg for god trekk i pipa. Pass på at ovnen er tett og at det ikke er lekkasjer ved inngangen til pipa. Be feieren sjekke dette.
 • Bruk småved som opptenning i stedet for mengder med avispapir. Tenn opp med lite ved og legg på mer når du har fått god fyr. At bålet øker gradvis er ekstra viktig de gangene både ovnen og pipa er kald.

Feil fyring

 • Ikke brenn trykkimpregnert treverk og plankebiter med gamle malingrester. Det kan gi fra seg svært giftige gasser når det blir brent og etterlate tungmetaller i asken. Det vil også kunne skade både ildstedet og pipa.
 • Unngå å brenne søppel som plast, melkekartonger, store mengder papir eller annet husholdningsavfall.
 • Unngå sprengfyring. I tradisjonelle ildsteder får du best nytte av veden når du fyrer med middels belastning. I de nye rentbrennende ovnene kan du med fordel fyre med lav belastning.
 • Unngå å legge mye ved i ovnen om kvelden for så å strype lufttilførselen. Når det brenner i ovnen skal det brenne friskt. Lav lufttilførsel gir ufullstendig forbrenning, sterk luftforurensing, dårlig utnytting av energien i veden, nedsoting av pipa og fare for pipebrann.
 • Er du i tvil om du fyrer riktig, kan du gå ut og se på røyken fra pipa. Grå eller svart røyk tyder på at forbrenningen ikke er fullstendig. Er røyken lys eller nærmest usynlig, tyder dette på at ildstedet brenner riktig.

Ny vedovn?

 • Moderne, rentbrennende vedovner gir mer varme og mindre forurensning enn gamle. De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 prosent.
 • De nye vedovnene er utstyrt med katalysator eller har ekstra lufttilførsel i et etterbrenningskammer.
 • Åpne peiser er mest kos og mindre for å varme opp. En peis med moderne støpejernsinnsats med lukkede dører kan derimot være like effektiv som en vedovn.
 • Det finnes også ovner som er spesialtilpasset for biobrensler som flis og bark. Noe å tenke på hvis dere skal ha ny sentralfyr, for eksempel.
 • Hvis du skal nyinstallere ovn eller peis, kreves godkjenning fra lokale bygningsmyndigheter.
 • Enkelte kommuner gir økonomisk støtte til utskifting av gamle vedovner. Sjekk med din kommune om de gir tilskudd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *